Thursday, March 4, 2010

Food!!

ಯಾಕೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಏನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಾ?


ಇದೆಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿನ ಬೇಕು!
ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಾ ಇರಿ!

No comments:

Post a Comment